герб Волноваха
Волновахский городской портал


Главная
Добавить новость!
2023-12-04 [04:51:16]
Разделы сайта

ГНИ информирует...

О Волновахе
История города
История города (укр) Информация о районе
Природные территории
Большие и малые села
Села и посёлки (укр)
Карты, схемы
Расписание поездов
Расписание электричек
Расписание автобусов
Банки, банкоматы
Такси
Отдых, развлечения
Провайдеры, сети
Мобильная связь
Телевидение
Кабельное ТВ
Радиостанции
Архив форума
Карта сайта
Библиотеки, музеи
Газеты
Учебные заведения
Организации города
Достопримечательности:
Великоанадольский лес
Дендрарий
Лесной колледж
Музей леса
Монастырь

Архив новостей

Друзья сайта

Устав территориальной громады

Форум

Фотогалерея

Поиск работы

Погода в Волновахе

Фирмы, организации

Статут територіальної громади м. Волноваха

Розділ ІІ. Територіальна громада міста Волноваха та її повноваження.

Стаття 3. Територіальна громада міста.
1.Територіальна громада міста (далі - територіальна громада) – мешканці міста, які об΄єднані постійним проживанням у межах міста.
2.Територіальна громада – первинний суб’єкт місцевого самоврядування, основний носій його функцій і повноважень, який реалізує свої владні повноваження безпосередньо або через органи місцевого самоврядування та їх посадових осіб.
3. Територіальна громада має право вирішувати усі питання місцевого значення, які пов’язані з життєдіяльністю членів територіальної громади, а також розвитком міста, які віднесені Конституцією та Законами України до відання місцевого самоврядування.
4.Територіальна громада створює належні умови для діяльності органів самоорганізації населення.
5.Територіальна громада сприяє зміцненню громадської злагоди, забезпеченню прав і свобод людини і громадянина, утворенню у місті гідних людини умов життя, праці та відпочинку.
6. Територіальна громада м. Волноваха на добровільних та договірних засадах може вступати в зносини з містами України, зарубіжних країн і входи-ти до муніципальних асоціацій (союзів, тощо) в порядку, передбаченому зако-нодавством.
7.Члени територіальної громади міста реалізують своє право на участь у місцевому самоврядуванні, яка визначається без будь-яких обмежень і незалежно від їх раси, кольора шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на території міста, мовної чи іншої ознаки.
8.Право на участь у прийнятті рішень з питань місцевого самоврядування у місті мають члени громади, яким чинним законодавством України надано право голосу і які реалізують свої права на участь у місцевому самоврядуванні у формах та в межах, передбачених Конституцією України, Законами України, цим Статутом.
9.Від імені та в інтересах територіальної громади права суб'єкта комунальної власності здійснює Волноваська міська рада (далі –“Міська рада”).
10.Пам'ятні дати територіальної громади і порядок проведення міських свят встановлює міська рада.

Стаття 4. Власні повноваження територіальної громади
1.Територіальна громада має права і обов'язки у межах своїх повноважень вирішувати під свою повну відповідальність всі справи місцевого значення, якщо інше не передбачено законами України.
2.До власних (самоврядних) повноважень місцевого характеру належать:
• планування (розробка програм) розвитку громади ;
• планування заходів по утриманню та розвитку житлових помешкань, спортивних споруд, місць відпочинку, соціальних установ, місцевої вуличної мережі, та інших споруд та закладів, які знаходяться у спільній власності громади міста Волноваха;
• планування та затвердження правил використання земель на території міста ;
• створення резерву земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, для потреб спеціального планування ;
• планування та стимулювання розвитку промислової інфраструктури (дрібних та середніх підприємств) ;
• розвиток громадського пасажирського транспорту ;
• організація збору, транспортування та утилізації відходів ;
• будівництво та утримання каналізаційних систем та установок по очищенню стоків;
• охорона довкілля, збереження ландшафту на території громади ;
• сприяння у діяльності правоохоронних органів у забезпеченні заходів щодо дотримання громадської безпеки та правопорядку ;
• сприяння у заходах по забезпеченню пожежної охорони та медичної допомоги для постраждалих від нещасного випадку ;
• забезпечення утримання у належному стані кладовищ, інших міст поховань і їх охорони ;
• формування та виконання місцевого бюджету ;
• встановлення місцевих податків і зборів.
До власних повноважень відносяться також інші питання передбачені законодавством України про місцеве самоврядування.

Стаття 5. Відзнаки та почесні звання територіальної громади.
1.Особам, які зробили значний особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток міста, може бути присвоєне звання "По-чесний громадянин міста Волноваха".
2.Порядок присвоєння звання "Почесний громадянин міста Волноваха" встановлюється Положенням, яке затверджує міська рада.
3.За вагомі особисті заслуги у розвитку міста, членам територіальної громади Волноваха та іншим особам за розпорядженням міського голови може вручатися нагрудний знак "Знак Пошани".
4. Порядок вручення нагрудного знака "Знак Пошани" встановлюється Положенням, яке затверджує міська рада.
5. Міська рада може запроваджувати інші почесні звання і заохочувальні відзнаки.

Стаття 6. Міста-побратими міста.
Місто може мати міста-побратими. Вибір міста-побратима здійснюється за рішенням міської ради на основі двосторонніх угод.
Адрес текущей страницы: www.volnov.org.ua

Рекомендуем: