герб Волноваха
Волновахский городской портал


Главная
Добавить новость!
2020-05-30 [15:17:02]
Разделы сайта

ГНИ информирует...

О Волновахе
История города
История города (укр) Информация о районе
Природные территории
Большие и малые села
Села и посёлки (укр)
Карты, схемы
Расписание поездов
Расписание электричек
Расписание автобусов
Банки, банкоматы
Такси
Отдых, развлечения
Провайдеры, сети
Мобильная связь
Телевидение
Кабельное ТВ
Радиостанции
Архив форума
Карта сайта
Библиотеки, музеи
Газеты
Учебные заведения
Организации города
Достопримечательности:
Великоанадольский лес
Дендрарий
Лесной колледж
Музей леса
Монастырь

Архив новостей

Друзья сайта

Устав территориальной громады

Форум

Фотогалерея

Поиск работы

Погода в Волновахе

Фирмы, организации

Статут територіальної громади м. Волноваха


Розділ VIII. Охорона правопорядку та культурної спадщини у місті

Стаття 42. Охорона правопорядку у місті.
1.Охорона правопорядку у місті здійснюється міліцією та іншими право-охоронними органами відповідно до їх компетенції, визначеної чинним зако-нодавством України.
2.Міська рада може створювати , відповідно до законодавства, муніціпальну міліцію, яка утримується за рахунок коштів міського бюджету. Міська рада затверджує і звільняє керівників та дільничних інспекторів ство-реної нею міліції. Порядок подання кандидатур на посади керівників та діль-ничних інспекторів визначається міською радою.

Стаття 43. Охорона культурної спадщини у місті.
1. Культурна спадщина у місті - сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини. Об'єктами культурної спадщини відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини" є місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов'язані з ними території чи водні об'єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з антропологічного, археологічного, естетичного, етнографічного, історичного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.
2.Охорону культурної спадщини у місті здійснює міська рада, управління культури і туризму міської ради в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Розділ IX. Заключні положення.

Стаття 44. Статут територіальної громади м. Волноваха, його правова основа.
1.Статут територіальної громади попередньо обговорюється з представниками громади на зустрічах, у засобах інформації, може доповнюваться чи змінюваться за пропозиціями громадян у неменьш як двомісячний строк, а потім затверджується рішенням Волноваської міської ради.
2.Статут підлягає реєстрації в установленому порядку в органах Міністерства юстиції України і набуває чинності з моменту реєстрації.
3.З моменту реєстрації, Статут є постійно діючим актом і не підлягає пе-резатвердженню новообраним складом міської ради.
4.Статут Волновахи має найвищу юридичну силу по відношенню до актів, які приймаються в системі місцевого самоврядування міста, за винятком рішень, прийнятих місцевим референдумом.
5.Дія Статуту поширюється на всю адміністративну територію міста і на території, що знаходяться за його межами, але у відповідності із Законом відчужені для потреб міста.
6.Тлумачення положень Статуту дає виключно Маріупольська міська рада. Рішення міської ради, в яких дається тлумачення цього Статуту, є обов'я-зковими для застосування і виконання.
7.Зміни і доповнення до Статуту вносяться рішенням міської ради, які попередньо обговорювались на громадських слуханнях, або рішенням місцевого референдуму. Пропозиції щодо змін вносяться фракціями, або груп-пою депутатів міської ради в кількості не менш як 1/3 від складу ради, або членами територіальної громади в порядку місцевої ініціативи.

Стаття 45. Контроль за виконанням Статуту територіальної громади міста
Контроль за виконанням Статуту територіальної громади міста здійснюють міська рада, міський голова та інші суб'єкти в порядку, передбаченому чинним законодавством України та рішеннями міської ради.

Стаття 46. Внесення змін до Статуту територіальної громади міста
1.Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту територіальної громади міста мають право вносити на розгляд міської ради міський голова, депутати міської ради, виконавчий комітет міської ради та члени територіальної громади міста шляхом проведення місцевого референдуму або здійснення місцевої ініціативи.
2.Зміни до Статуту територіальної громади міста, затверджені міською радою, підлягають державній реєстрації в органах Міністерства юстиції України і набувають чинності з моменту державної реєстрації.
Адрес текущей страницы: www.volnov.org.ua

Рекомендуем: Описание Аренда башенных кранов здесь.